Havana Bedside Table

Havana Bedside Table

An elegant, minimalist bedside table.

  • Havana Bedside Table (Macrocarpa Timber)
    Havana Bedside Table (Macrocarpa Timber)
  • Havana Bedside Table (Pine Timber)
    Havana Bedside Table (Pine Timber)

Macrocarpa

Pine

Harrlem Oil Finish

Java Colour Finish

Rimu Colour Finish

Havana Bedside Table (Pine Timber, Harrlem Oil Finish)
$100.00